عشق

شما تعریفتون از عشق چیه؟

! یکی بود یکی نبود! غیر از خدا هیچکی نبود:

 
  عشق از دید حاج آقا: استغفراللهباز از این حرفهای بی ناموسی زد

(جمله عاشقانه: خداوند همه جوانها را بهراه راست هدایت کند(


عشق از دید دختر حاج آقا: آه ... خدای من یعنیمیشه بدون اینکه بابام بفهمه من عاشق بشم.

(جمله عاشقانه: ندارد (


عشق از دید یه ریاضی دان: عشق یعنی دوست داشتن بدونفرمول.

)جمله عاشقانه: آه عزیزم به اندازه سطح زیر منحنی دوست دارم(


عشق از دید بقال سر کوچه: والا دوره ما عشق مشغ نبود ننمون رفت و اینسکینه خانوم رو واسه ما گرفت.

)جمله عاشقانه:سکینه شام چی داریم…(

عشق از دیدگاه معلما: دانش آموز رو چه به این کارا.بچه جون بشین درستو بخون!

 

(جمله ی عاشقانه: شما تشریف داشته باشید بعد کلاس باهم صحبت میکنیم)...


عشق از دید اصغر کاردی(در زندان): مرامتو عشقه، عشقی.

)جملهعاشقانه: چاقو خوردتیم لوتی…(

عشق از دید یه دختر مدیوم کلاس و کمیبی غم: آه عزیزم کاش الان پیشم بودی بغلم میکردی ، سرمو میزاشتم رو شونههات......

)جمله عاشقانه: دوست دارم عزیزم...)

عشق از دید مادربزرگم: این حرفای بد و نزن.

حالا من این همه گفتم شما تعریفتون از عشق چیه؟؟؟ منتظرتون هستم!

عشق از دیدگاه یه بچه سمپادی: ...؟؟؟؟ 
sadra

/ 1 نظر / 18 بازدید
آناهیتا

عشق از دیدگاه یه بچه سمپادی: هرچی که تو نمایشگاه و سمینار و... اتفاق میفته[نیشخند][چشمک]