روز ملی حمایت حیوانات

26 دی ماه روز ملی حمایت از حیوانات مبارک باد

ایرانیان درمیان ملل مختلف  از پیشگامان و بنیانگذاران قوانین و دستورات مربوط به حقوق حیوانات و حتا گیاهان بوده اند و  برخلاف آنچه که تاریخ نگاراران  ،  نظریه پردازان و  فرهنگ سازان غربی در ترویج آن می کوشند ، ایرانیان سده ها زودتر از آن ها در این  قوانین  و دستورات ریشه دار که خوشبختانه بسیاری از آن ها  تا به امروز به صورت مکتوب باقی مانده و به ما رسیده است ، از  زوایای  مختلف  به مسائل مربوط به حیوانات و  محیط زیست آن ها توجه کرده  و  همه ویژگی  این  قوانـیـن و  دستورات  این بود که از جانب مردم نیز  با جدیت و  به بهترین شکل رعایت می شدند 

bybye

mehrad

/ 1 نظر / 21 بازدید
ارین

کی اینو نوشته اخه