وای خدا این مدرسه کی تموم میشه؟ ولی ما که سر کلاس  به طور رسمی نمی ریم ما فقط به اسم مدرسه رفتن پامونو از خونه می ذاریم بیرون می ریم مدرسه تو دفتر نمره حضور پیدا میکنیم بعد 3 کیلومتر راه رو بر می گردیم از مدرسه جیم میشیم!!

یه اتفاق واسمون افتاد که گفتنش هم یکم  دردناکه هم خیلی خنده دار اگه خیلی فضول هستین تا اپ بعدی صبر کنین دیگه من باید برم بای بای

/ 0 نظر / 11 بازدید