جعبه مداد رنگی

هر رنگی زیباست

قرمز نشانه دلیری است.

بنفش پیام دار پیروزی

زرد متضمن ارامش

ونارنجی مبین تحسین است

مگر لاله را با نرگس می توان عوض کرد

ودریا را با کوه

یا روز را با شب

رنگ ها را بهم نزنید

که صبری در زردی

عشق در ابی

وجوانی در سبز است

وغرور در سیاه

چرا که بالاتر از سیاهی رنگی نیست

/ 1 نظر / 10 بازدید
رومینا

شعر قشنگی بود اما با یه جملش مخالفم! کی گفته عشق در آبی است؟